I år är det elva år sedan Operakällaren Foundation började samla in pengar till förmån för UNICEF och deras arbete med att förse barn i Afrika med rent dricksvatten och andra förnödenheter. Hjälp oss och UNICEF att hjälpa barnen.